Városháza érintésvédelmi felülvizsgálata

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Városháza érintésvédelmi felülvizsgálata" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11. – Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal), valamint telephelyén (1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2. – Központi Irattár) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat végzése, illetve e Rendelet által előírt tartamú és formátumú jegyzőkönyv készítése, valamint a mérésekről készült dokumentációk átadása az Ajánlatkérőnek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő 125 naptári nap.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az Ajánlatkérésben foglaltak szerint történik.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 28.  – 11:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hegedus.mate.b@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.