Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Városháza épületében végzendő bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) épületén belül bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A Szerződés a Felek általi kölcsönös teljesítésig, illetve a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig hatályos. A szerződés - egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbodhat a szerződéstervezet 1.3. pontjában foglaltak szerint.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, az alábbiak szerint:

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Bútormozgatási és költöztetési feladatok elvégzése

(nettó forint/óra/fő)

80
2. részszempont

Kiszállási díj

(nettó forint/alkalom)

20


Ajánlattételi határidő:  2021. június 23.  – 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a wendlgy@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.