Tisztítási feladatok 2022-2023. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Tisztítási feladatok 2022-2023. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére az alábbi tisztítási feladatok elvégzése két részfeladatban a mellékelt műszaki leírásokban és szerződéstervezetekben foglaltak szerint:
 
Mindkét részfeladat esetében a szerződések felek általi kölcsönös aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában, de legkorábban 2022. január 01-jén lépnek hatályba és határozott, 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra jönnek létre.

Amennyiben Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek) az éven túli kötelezettségvállalásra a költségvetési felhatalmazás rendelkezésére áll, úgy Megrendelő jogosult a szerződés időbeli hatályát – legkésőbb a szerződés lejárta előtt 30 nappal a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – meghosszabbítani, legfeljebb 2024. június 30-ig terjedő időtartamra a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

1. részfeladat: Ablakok, belső üvegfelületek, nem elérhető magasságú világítótestek és fűtéshálózati berendezések tisztítása

 Értékelési részszempontok:Súlyszám:
1. részszempontAblakok és belső üvegfelületek tisztításának nettó díja (Ft/m2)40
2. részszempontNem elérhető magasságban lévő világítótestek armatúrájának tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/db)20
3. részszempont3 méter magasság felett lévő fűtéscsövek, fűtéshálózati berendezések tisztításának (lemosásának) nettó díja (Ft/fm)20
4. részszempontA szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember ablaktisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)20

 

2. részfeladat: Szőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás

 Értékelési részszempontok:Súlyszám:
1. részszempontSzőnyeg-, szőnyegpadló- és kárpittisztítás nettó díja (Ft/m2)60
2. részszempontA szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szőnyeg-,és/vagy szőnyegpadló- és/vagy kárpittisztításban szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)40


Az ajánlattételi határidő:  2021. november 16.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.