„TÉR_KÖZ + 2021” pályázat kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására

​A pályázatot a Kiíró a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló, 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva az alábbi programokra hirdeti meg:

„E" program: az „A" vagy „B" program keretében támogatást elnyert pályázatok megvalósításának kiegészítő támogatása.
 
A támogatásra Budapest Főváros azon kerületi önkormányzatai pályázhatnak, amelyek két vagy több korábbi Városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projekttel rendelkeznek és az egyik rajtuk kívül álló okok miatt nem megvalósítható projektükre megítélt támogatásról lemondtak.

A kiegészítő forrásigény csak a már korábban elnyert támogatás felhasználására kötött Együttműködési Megállapodásban meghatározott projektelemek teljes, vagy azok részét képező tartalom megvalósítására irányulhat.


Mellékletek: