Szünetmentes áramellátó rendszerek karbantartása 2022

​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Szünetmentes áramellátó rendszerek karbantartása 2022" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében található telepített szünetmentes áramellátó rendszerek határozott idejű, vállalkozási szerződés keretein belül történő teljes körű karbantartása, felülvizsgálata és javítása, valamint az ehhez kapcsolódó rendelkezésre állás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

 A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, és 2022. december 31-ig tartó, határozott időtartamra jön létre.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

SorszámÉrtékelési szempontokSúlyszám
1. részszempontKarbantartási szolgáltatás alkalmankénti nettó díja (Ft/alkalom)60
2. részszempontA sürgősségi hibaelhárítás nettó óradíja (Ft/óra)20
3. részszempontA szerződés teljesítésében résztvevő szakember szünetmentes áramellátó berendezések karbantartásában és/vagy javításában szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)20​

Az Ajánlattételi határidő: 2022. január 12. – 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 ó​rával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​​

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2021. december 24. és 2022. január 2. között igazgatási szünet miatt zárva tart, ezen időszak alatt az eljárási cselekmények szünetelnek.


Ajánlatkérés
1. sz. Ajánlati adatlap
2. sz. Műszaki leírás.pdf
3. sz. Szerződés
4. sz. Részletező árlista
5. sz. Rendelkezésre állás nyilatkozat
6. sz. Szakmai tapasztalat alátámasztása
6. sz. Adatkezelési tájékoztató