Színpad beszerzése 2021

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Színpad beszerzése 2021" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés értelmében Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata részére egy fedett színpad szállítása, összeszerelése és szétszedése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba.
 
Teljesítési (szállítási és üzembehelyezési) határidő: 2021. június 25-ig.
A hordképes állapotba történő szétszerelésére vonatkozó teljesítési határidő: Ajánlatkérővel a szerződéstervezetben foglaltak szerint történő előzetes egyeztetést követően meghatározott munkanapon, de legkésőbb 2021. december 31-ig.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. június 03.  – 16:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a balint.patrik.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.