Partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök eseti módosításáról az új Duna-híd kapcsán

Partnerségi egyeztetés a fővárosi településrendezési eszközök eseti módosításáról a Galvani utca – Illatos út vonalában építendő új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra kapcsán

A tervezett és a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánított új Duna-híd nyomvonalával összefüggésben szükséges előzetesen, tárgyalásos eljárásban módosítani Budapest főváros érintett településrendezési eszközeit. A munkaközi véleményezés (partnerségi egyeztetés) 2021. március 16-30. között kizárólag elektronikus úton történik, észrevételeit a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre küldheti el.

További részletekért kérjük, olvassa át a teljes felhívást, amit az alábbiakban közlünk.​


Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021), Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása és Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) eseti módosítása az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra tárgyában

Magyarország Kormánya a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII.17.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a Galvani utca – Illatos út vonalában építendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd és a Fehérvári út – Üllői út- Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési hálózat teljes körű előkészítéséről. Az Új Duna-híd mielőbbi megvalósítása érdekében a Kormány a Korm. határozatában a projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

A Korm. határozat rendelkezik arról, hogy a projekt a kiemelt budapesti fejlesztésekért és a nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zrt.), mint építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg.

A tervezett Új Duna-híd nyomvonalával összefüggésben szükséges előzetesen módosítani Budapest főváros településrendezési eszközeit: az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti tervét (a továbbiakban: TSZT 2021), a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: FRSZ) és az 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott, Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerület szakaszára vonatkozó Duna-parti Építési Szabályzatot (a továbbiakban: DÉSZ).

A TSZT 2021 – FRSZ és DÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a 32. § (6) bekezdés figyelembevételével és a Korm. rendelet 42. §-a szerint tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A módosításról szóló tervdokumentáció a Budapest portál/ településrendezési tervek/ egyeztetés alatt álló tervek címszó alatt szerepel, az alábbi linken megtalálható:

http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/Lapok/default.aspx

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) alapján a Fővárosi településrendezési eszközök eseti módosításának

munkaközi véleményezése (partnerségi egyeztetése),

kizárólag elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA

a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:

2021. március 16 – 30. között

elektronikus úton a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre megküldve lehetséges.​


Adatkezelési tájékoztató​​