Mobiltelefonok beszerzése 2021.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Mobiltelefonok beszerzése 2021.”  tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (Vevő) részére új, gyári csomagolású mobiltelefon készülékek szállítása adásvételi keretszerződés keretében, eseti megrendelések alapján a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek általi kölcsönös teljesítésig, de legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig hatályos azzal, hogy Vevő eseti megrendeléssel 2021. december 17. napjáig élhet. A Szerződés - egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 2022. március 21. napjáig meghosszabbodhat a szerződéstervezet VII. 2. pontjában foglaltak szerint.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 26.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a wendlgy@budapest.hu​ e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.​