Medikai szoftver beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Medikai szoftver beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére Medikai szoftver szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és 2024. március 31. napjáig tart.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú szolgáltatás, az alábbiak szerint:
 

S.sz.Értékelési részszempontSúlyszám
1. részszempont
Nettó szoftverlicencdíj
2 felhasználóra (Nettó Ft)
50
2. részszempontAdatkonvertálás nettó díja (Nettó Ft)20
3. részszempont
Adatkonvertálás teljesítési határideje
(munkanap, max. 10 munkanap)
20
4. részszempontSzoftverkövetés nettó havidíja (Nettó Ft)70
 
Ajánlattételi határidő:  2021. szeptember 22. 12:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: medikaiszoftver@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tis​ztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.