Márton út 25. alatti sportpálya kerítés építés

​​

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Márton út 25. alatti sportpálya kerítés építés” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére  a műszaki leírásban és szerződéstervezetben rögzítettek szerint a kerítés bontási, és építési, valamit a fa kivágási, és fapótlási feladatok elvégzése.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő  szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba. A feladatok elvégzésének és Nyertes ajánlattevő  határideje: munkaterület átadásától számított 90 nap, a fapótlási feladatok tekintetében 2021. november 15.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az Ajánlatkérésben alkalmassági követelményként előírásra került, hogy az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben a beszerzés tárgya (kerítés, kapu építése) szerződésszerűen teljesített referenciáit, melynek értéke mindösszesen eléri a nettó 2.000.000 Ft összeget.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. augusztus 26.  – 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban ​elektronikus úton a feher.hajnalka@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.