Margitszigeti zajügyelet

Ha a Margitszigetről származó zajforrások működése a szomszédos kerületek lakóit zavarja, akkor az ezzel kapcsolatos panaszokat

2021. július 12-től 2021. október 10-ig
munkanapokon 19-07 óra között, valamint
hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 órában

a Margitszigeti zajügyelet fogadja a +36 30 837 2436 telefonszámon.

A Margitszigeti zajügyelet feladata: a vonatkozó jogszabályoknak és kormányhivatali döntéseknek megfelelően a környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez a lakossági zajpanaszok kezelése és tájékoztató zajmérés elvégzése, zajpanaszok esetén feljegyzések és zajmérési jegyzőkönyvek készítése.

A Margitszigeti zajügyelet feladatellátását Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Klíma- és Környezetügyi Főosztálya felügyeli, amely főosztály zajvédelmi szakreferense a következő elérhetőségeiken fogadja a Margitszigeti zajügyelet ügyeleti időszakán kívüli, margitszigeti zajforrásokkal kapcsolatos bejelentéseket:

hétfőtől, csütörtökig 08-16 óra között, pénteken 08-14 óra között

Szépvölgyi Gergő zajvédelmi szakreferens: +36 1 327-1363 vagy +36 1 999-9268
és szepvolgyi.gergo@budapest.hu címen időkorlát nélkül.

A Margitszigetről származó egyes zaj- és rezgésvédelmi ügyekben (pl.: sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység, vendéglátás, alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység) a fővárosi főjegyző gyakorolja a hatósági jogkört, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján.

Ha ugyanezen ügyekben a zajforrások működése nem a Margitszigeten történik, akkor a zajhatósági feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője látja el.

Minden olyan zaj- és rezgésvédelmi ügyben, amelyben a zajhatósági jogkört nem a települési önkormányzat jegyzője látja el (pl.: közlekedési utak forgalmára vonatkozó zajpanaszok esetében), azokban a területi környezetvédelmi hatóság – Budapest esetében a Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya – gyakorolja a hatósági jogkört.

Az olyan margitszigeti létesítményekkel, intézményekkel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi ügyekben, amelyek esetében Budapest Főváros Önkormányzata alapítója és/vagy tulajdonosa (pl.: Margitsziget Szabadtéri Színpad, Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő, Margitszigeti Zenélő Szökőkút, Margitszigeti Atlétikai Centrum) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdés szerinti intézményes kizáró ok merül fel, azokban az ügyekben a fővárosi főjegyző kizárása mellett egyidejűleg Budapest Főváros Kormányhivatala dönt az ügyben eljáró másik, azonos hatáskörű hatóság – általában valamelyik további kerületi önkormányzat jegyzőjének – kijelöléséről. A Budapest Főváros Kormányhivatala kijelölő döntéseiről a Főpolgármesteri Hivatal zajvédelmi szakreferense ad tájékoztatást.
 

Frissítve: 2021.09.06.