Margitszigeti zajügyelet 2021

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Margitszigeti zajügyelet 2021" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés értelmében a Nyertes Ajánlattevő, azaz Szolgáltató feladata a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározottaknak, továbbá a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletnek megfelelően az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez szükséges lakossági panaszok kezelése és műszeres kivizsgálása, zajpanaszok esetén feljegyzések és zajmérési jegyzőkönyvek készítése, a zajkibocsátási határértékek teljesülésére vonatkozó helyszíni zajvizsgálatok és értékelés elvégzése.
 
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napját követő 3. naptól – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napját követő 3. naptól – lép hatályba, a szerződéstervezet 3.1. pontja szerinti zajügyelet tekintetében 2021. október 10. napjáig, a szerződéstervezet 4.5. pontja szerint összefoglaló jelentés készítése tekintetében 2021. november 30. napjáig tartó határozott időre jön létre.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az Ajánlatkérésben foglaltak szerint történik.
 
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 27.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hegedus.mate.b@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.