Korábban hatályos övezeti besorolások térképi digitalizálása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Korábban hatályos övezeti besorolások térképi digitalizálása" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a Várostervezési Főosztály részére a Műszaki leírásban részletezett tartalommal és feltételek szerint 1 példányban, TIFF vagy PDF formátumban, elektronikus adathordozón (pendrive vagy külső winchester) köteles – nyilvántartott, könyvelt küldeményként - átadni Ajánlatkérő (Megrendelő) részére.
 
A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a szerződést Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
A szerződés alapján elkészítendő dokumentumok beérkezésének határideje: a szerződés kölcsönös aláírását követő 60. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, az alábbiak szerint:
 

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Nettó összesen szolgáltatási díj

(nettó HUF)

Nagyságrend szerint kb- 10.000 lap (térképek) színes szkennelése​, digitalizálása min. 300 dpi felbontású TIFF vagy PDF formátumban

70
2. részszempont

Ajánlatkérő által átadott dokumentumok sérülése/megsemmisülése esetén vállalt egyösszegű kötbér mértéke

(nettó HUF)

Amennyiben Nyertes ajánlattevő a dokumentumok, térképek szállítása és digitalizálása során nem az elvárt gondossággal jár el, és a részére átadott dokumentumok, térképek nagyobb mértékben sérülnek, esetleg megsemmisülnek, dokumentumonként egyösszegű kötbér fizetésére kötelezett.  (Minimum nettó 5.000.- HUF)

30 
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2021. december 17. – 10:00 óra.
 
A helyszíni bejáráson Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) Várostervezési Főosztály – Bank szárny III. emelet 301. számú – szobájában található dokumentumok megtekintésére lesz lehetőségük a megjelent érdeklődő Gazdasági Szereplőknek.
 
A találkozó helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal II. számú Főporta.
 
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás folyamán fokozottan törekedni fog a járványhelyzet kapcsán javasolt megelőző egészségügyi óvintézkedések betartására, biztosítja a megjelent gazdasági szereplők részére a kézmosás és a kézfertőtlenítőgél használatát is. A legalább 2 méteres személyek közötti védőtávolság megtartásának lehetősége a bejárás során végig biztosítva lesz. Ajánlatkérő védőmaszkot/szájmaszkot nem tud biztosítani a megjelent gazdasági szereplők részére.
 
Az épületbe történő belépés fényképes igazolvánnyal történő regisztrációhoz kötött!
 
Gazdasági Szereplők a helyszíni bejáráson adott esetben felmerült kérdéseiket írásban teheti fel, melyekre Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében írásban válaszol.
 
A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele az ajánlattételnek.
 
A tárgyi beszerzési eljárásban az új ajánlattételi határidő 2022. január 18.  -  11:00 óra.
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


Frissítés 2022.01.10.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ajánlatkérő módosította a tárgyi beszerzési eljárás Ajánlatkérését és annak mellékletét képező Műszaki leírást (2. sz. melléklet) valamint Szerződéstervezet (3. sz. melléklet).

Frissítés 2022.01.12.
A beérkezett kiegészítő tájékoztatásra a mellékeltben foglalt válaszokat adjuk.
Ajánlatkérő az ajánlatkérés és mellékletét képező módosított műszaki leírást és módosított szerződéstervezetet 2022. január 10-én közzétette.
Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlatkérés (Módosított)
1. sz. Ajánlati adatlap​
2. sz. Műszaki leírás (Módosított)
3. sz. Szerződéstervezet (M​ódosított)
4. sz. Adatkezelési tájékoztató
Határidő hosszabbítás