Kondicionálótermi eszközök negyedéves karbantartása 2022-2023.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Kondicionálótermi eszközök negyedéves karbantartása 2022-2023." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal kondicionálótermi gép- és eszközparkjának negyedéves karbantartása, valamint eseti jellegű szervízelésének elvégzése. Az eljárásban nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a szabályszerűen kiállított számla kiállításától számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, az alábbiak szerint:​

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Karbantartási szolgáltatás
(nettó HUF/negyedév)

80
2. részszempontEseti jellegű javítási szolgáltatás
(nettó HUF/óra)
20​

 
Ajánlattételi határidő:  2021. július 08.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.