Klímakarbantartási anyagok beszerzése 2022-2023. években

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Klímakarbantartási anyagok beszerzése 2022-2023. években." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Vevő) részére klímakarbantartási anyagok szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de leghamarabb 2022. január 01. napján lép hatályba és határozott, 24 hónapra terjedő időtartamra jön létre. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár).

Ajánlattételi határidő: 2021. október 11.   -   11:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: schrammeli@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a schrammeli@budapest.hu ​e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.