iPad beszerzés

​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „iPad beszerzés" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére 1 db új, gyári csomagolású iPad szállítása az adásvételi szerződésben és a Műszaki leírásban foglaltak szerint.  
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő  szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba. A teljesítési (szállítási) határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számított 15 naptári nap.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. augusztus 18.  – 14:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.