Informatikai eszközök beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Informatikai eszközök beszerzése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére 1 db új, gyári csomagolású Apple iPad, 1 db új, gyári csomagolású Macbook Air, és 1 db új, gyári csomagolású Apple Pencil termékek szállítása az adásvételi szerződésben és a Műszaki leírásban foglaltak szerint
 
A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba. A teljesítési (szállítási) határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számított 30 naptári nap
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. december 15. 14:00 óra  
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a sze​lesteyv@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.