IMMI PREMIUM zajtérkép készítő program frissítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „IMMI PREMIUM zajtérkép készítő program frissítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban működő „IMMI PREMIUM S12/527 licenc" megjelölésű zajtérképező program (továbbiakban: program) frissítése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és 2024. december 31. napjáig tart. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Az Ajánlattételi határidő: 2022. január 18. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők fig​yelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánl​atkérőtől.
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2021. december 24. és 2022. január 2. között igazgatási szünet miatt zárva tart, ezen időszak alatt az eljárási cselekmények szünetelnek.