Higiéniai papírtermékek és adagolók beszerzése 2021-2022

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Higiéniai papírtermékek és adagolók beszerzése 2021-2022"  tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2021-2022. évi működéséhez szükséges szalvéta - és kéztörlőpapír, valamint az ahhoz műszakilag illeszkedő kéztörlőpapír adagolók beszerzése, továbbá toalettpapírok és az ahhoz műszakilag illeszkedő adagolók beszerzése két részfeladatban a műszaki leírásban és a szerződéstervezetekben foglaltak szerint.

 
Az eljárás során lehetőség van részajánlattételre az alábbiak szerint:
 
1. részfeladat: Szalvéta - és kéztörlőpapír, valamint az ahhoz műszakilag illeszkedő kéztörlőpapír adagolók beszerzése

2. részfeladat: Toalettpapírok és az ahhoz műszakilag illeszkedő adagolók beszerzése

 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződések a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lépnek majd hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A szerződések 2022. december 31. napjáig vagy a keretösszeg kimerüléséig lesznek hatályosak.
 
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik az Ajánlatkérésben részletezettek szerint.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 17.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyz​ésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a wendlgy@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.