Grafikai és irodai programcsomagok 2021.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Grafikai és irodai programcsomagok 2021." tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Felhasználó) részére az alábbiakban felsorolt 4 különböző szoftver licencének szállítása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:
 
1. Adobe Photoshop CC licenc - 7 db
     (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)
2. Adobe InDesign CC licenc - 3 db
(1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-magyar)
 
3. Adobe Creative Cloud for teams - All Apps licenc - 6 db
(1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- magyar)
4. Adobe Acrobat Professional örökös licenc – 10 db
(magyar nyelvű)
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de leghamarabb 2021. november 22. napján lép hatályba és határozott, 12 hónapra terjedő időtartamra jön létre. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
Nyertes Ajánlattevőnek (Engedélyezőnek) a programok legújabb szoftververziójához történő hozzáférést a szerződés hatálybalépést követő 5 munkanapon belül kell biztosítania a telepítőkészlet elérhetőségével letölthető formátumban és a licenc kulcs rendelkezésre bocsájtásával, illetve az aktuális új változatokat a kiadástól számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátania (frissítés).
 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (Összesen nettó ajánlati ár).
Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 6.   -   11:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.