EUKI projekt kommunikációs tervének elkészítése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „EUKI projekt kommunikációs tervének elkészítése" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban a Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére elkészíteni az EUKI projekthez kapcsolódó kommunikációs és disszeminációs tervet, továbbá a projekt vizuális arculatát és grafikai megjelenését az EUKI, valamint az Ajánlatkérő által meghatározott kommunikációs szabályok figyelembevételével.
 
A feladat során Nyertes Ajánlattevőnek meg kell vizsgálni és elemeznie kell a Hivatal általános kommunikációs stratégiáját (arculat, csatornák, célcsoportok stb.), valamint a klíma- és környezetügyi projekteket, programokat, célkitűzéseket és ezekkel összhangban lévő üzeneteket kell megfogalmazni a Műszaki Leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő  szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a kölcsönös teljesítéséig tart (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában). A feladatok elvégzésének és Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által előállított termékek Ajánlatkérő (Megrendelő) részére történő átadásának határideje: 2021. június 30. napja.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 26.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.