Ajánlatkérés „Épületberendezések beszerzése” tárgyban

​​​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Épületberendezések beszerzése” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárás részfeladataiban Nyertes Ajánlattevő(k) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő részére épületberendezések (Fan coil berendezések és radiátorok, led lámpatestek, valamint épületgépészeti szerelvények) szállítása 3 részfeladatban az Ajánlatkérésben, a műszaki leírásokban, az adásvételi keretszerződéstervezetekben és a részletező ártáblázatokban meghatározottak szerint.
 
Az eljárás során van lehetőség részajánlattételre az alábbiak szerint:
1.  részfeladat: „Fan coil berendezések és radiátorok beszerzése”
2.  részfeladat: „Led lámpatestek beszerzése”
3.  részfeladat: „Épületgépészeti szerelvények beszerzése”
 
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződések a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján fognak hatályba lépni, és 2021. május 31-ig tartanak majd a keretszerződéstervezetekben foglalt határidő hosszabbítás lehetőségével. Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi részfeladatban a legalacsonyabb ár (összesen nettó egységár).
 
Ajánlattételi határidő valamennyi részfeladat tekintetében:  2021. február 8. 12:00.
 
Amennyiben tárgyi közbeszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: epuletberendezesek@budapest.hu.
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu​​ e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


A részletes ajánlatkérés ide kattintva olvasható


Mellékletek:


1. Ajánlati adatlap

2. Műszaki leírások

1. részfeladat

2. részfeladat​

3. részfeladat

3. Szerződéstervezetek

1. részfeladat

2. részfeladat

3. részfeladat​

4. Szerződéstervezet elfogadásáról szóló nyilatkozat

5. Nyilatkozat a kizáró okokról​

6. Nyilatkozat az alkalmassági követelményről​

7. Részletező ártáblázatok

1. részfeladat

2. részfeladat

3. részfeladat​

8. Tájékoztató a beszerzésekkel kapcsolatos adatkezelésről​