Épület fűtő-hűtő rendszer karbantartása és javítása 2021-2022. években

​Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 ​

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít Épület fűtő-hűtő rendszer karbantartása és javítása 2021-2022. években"  tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

 

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő(k) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére 2021. és 2022. években a Főpolgármesteri Hivatal épületében található „fan coil" típusú épület fűtő-hűtő rendszer nyári és téli átállítása, karbantartása és javítási munkái. A karbantartás a nyári (május) illetve téli (szeptember) rendszer átállításából, valamint a június, július, augusztus havi klíma karbantartásából áll a mellékelt műszaki leírásban és Vállalkozási szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

 

Tárgyi beszerzési eljárásban részajánlattételre nincs lehetőség.

 

A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba, és 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre jön létre a szerződéstervezet I.4. pontjában foglalt Megrendelő általi esetleges hosszabbítás lehetőségének figyelembevételével.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik.

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2021. február 26.  –  10:00 óra.

 

A helyszíni bejáráson Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Megrendelő székhelye (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) épületében található „fan coil" típusú radiátorok (103 db) és folyadékhűtő tartályok (2 db) megtekintésére lesz lehetőségük a megjelent érdeklődő gazdasági szereplőknek.

 

A találkozó helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) II. sz. kapu.

 

Ajánlattételi határidő:  2021. március  4.  –  11:00 óra

 

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: fancoil2021@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a Leitold.Eszter@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.


A részletes ajánlatkérés itt olvasható.​


Mellékletek:


1. sz. Ajánlati adatlap
2.a sz. Műszaki leírás
2.b sz. Karbantartással és javítással érintett berendezések telepítési helyei
3. sz. Szerződésterv
4. sz. Szerződésterv elfogadás nyilatkozat
5. sz. Kizáró okok nyilatkozat
6. sz. Alkalmasság nyilatkozat
7. sz. Nyilatkozat a szakmai tapasztalatról
8. sz. Rendelkezésre állás nyilatkozat
9. sz. Adatkezelési tájékoztató