Elektromos berendezések karbantartása 2022

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Elektromos berendezések karbantartása 2022" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő székhelyén, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal – Központi Irattárának épületében elektromos kapcsolótermek, elosztóberendezések és világítóberendezések karbantartása és javítása két részfeladatban a műszaki leírásokban, illetve a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint.

Az eljárás során részajánlattételre lehetőség van az alábbiak szerint:
  1. részfeladat: Kapcsolótermek és elosztóberendezések karbantartása, javítása
  2. részfeladat: Kültéri és beltéri folyosók, lépcsőházak és közlekedők világítóberendezéseinek karbantartása, javítása
A beszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, és 2022. december 31-ig tartó, határozott időtartamra jön létre. Mindkettő részfeladat esetében az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:
 
SorszámÉrtékelési részszempontokSúlyszám:
1. rész szempontKarbantartás díja (nettó forint)60
2. rész szempontEseti jelleggel végzendő javítások rezsióradíja (nettó Ft/óra):20
3. rész szempontA szerződés teljesítésében résztvevő szakember elektromos berendezés karbantartásában és/vagy javításában szerzett szakmai tapasztalata (hónapban)20

Az Ajánlattételi határidő: 2022. január 13. – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2021. december 24. és 2022. január 2. között igazgatási szünet miatt zárva tart, ezen időszak alatt az eljárási cselekmények szünetelnek.
​​
Ajánlatkérés
1. sz. Adatlap
2. Műszaki leírás 1. részfeladat
2. Műszaki leírás 2. részfeladat
3. Szerződésterv 1. részfeladat
3. Szerződésterv 2. részfeladat
4. Részletező Árlista 1. részfeladat
4. Részletező Árlista 2. részfeladat
5. sz. Szakmai tapasztalat alátámasztása
6. sz. Szakember rendelkezésre állás
7. sz. Adatkezelési tájékoztató