„Égig érő fű” udvarzöldítési pályázat

​​​A Fővárosi Önkormányzat fontos célkitűzése a város zöldítése, a zöldfelületek növelése.

Tervrajz udvarzöldítéshez

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által 2021-ben elfogadott Radó Dezső Terv (Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv) partnerségi programjai között szerepelteti udvarzöldítési pályázat kiírásának célját a lakossággal való együttműködés, a környezeti szemléletformálás jegyében.

A nagyfokú beépítettség miatt a lakóházak belső udvarainak zöldfelületi és rekreációs szerepe felértékelődik. A historikus, belvárosi városszövetben ezek a sokszor elhagyatott, alulhasznosított, kihasználatlan belső udvarok adnak egyedül lehetőséget a zöldfelületi fejlesztésre, kondicionáló és szabadtéri rekreációs lehetőséget nyújtó zöld terek kialakítására, a közösségi életre. Ezt a lehetőséget számos európai nagyváros mellett Budapest is felismerte, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel, a 2020-as évi után újra
 
ÉGIG ÉRŐ FŰ címmel udvarzöldítési pályázatot hirdet
 
társasházak, lakásszövetkezetek számára a belső udvarok zöldítésére. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: bruttó 30 000 000 Ft, amelyből 800.000- akár 2.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást is elnyerhetnek a pályázók.

Bérház belső udvara sok zöld növénnyel

A támogatás belső udvarok felújítási- és megújítási munkáira, a szükséges műszaki vizsgálatok, tervezési munkák, növényzet telepítése, földmunkák, alapanyagok, köztéri elemek készítésére, kész bútorok beszerzésére, kerti szerszámok beszerzésére, bérlésére, növényorvosi, favédelmi munkák elvégzésére nyerhető el. A beérkezett pályázatok szakmai bírálata alapján, a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg erejéig a fővárosi önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes társasházakkal, lakásszövetkezetekkel. A bírálati szempontokat és a pályázat lebonyolítás részleteit az alábbi linken elérhető pályázati kiírás tartalmazza.
 
Pályázati dokumentációt kizárólag e-mailben, az egigerofu@budapest.hu e-mail címre várjuk a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Az email tárgyában tüntessék fel: A társasház nevét, pontos címét és hogy „ÉÉF pályázat 2021-22"

Az e-mail szövegében kérjük, sorolják fel tételesen a benyújtásra került mellékleteket. A pályázat beérkezését e-mailben igazoljuk vissza .

A pályázatok benyúj​tási határideje 2022. március 3.
 

  • Adatlap​ (pályázati kiírás​ 1.sz melléklet)
  • Nyilatkozat​ a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törtvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról. vagy hiányáról


Ajánlott irodalom: