Céginformációs szolgáltatás beszerzése 2022-2024. évekre

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Céginformációs szolgáltatás beszerzése 2022-2024. évekre" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére – 300 felhasználó számára – a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek adatait tartalmazó adatbázis rendelkezésre állásának biztosítása az adatok folyamatos frissítésével a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, de legkorábban 2022. április 1. napján lép hatályba és határozott, 2024. december 31-ig terjedő időtartamra jön létre. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. A teljesítési határidő értékelési szempont jelen ajánlatkérés 7. pontjában foglaltak szerint.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:

 Értékelési részszempontokSúlyszám
1. részszempont

Nettó összesen szolgáltatási havidíj

(nettó HUF)

70
2. részszempont

Adatbázisok elérése internetes felületen a szerződés hatályba lépését, illetve a 2023. és 2024. évi frissítések kiadását követően

(legfeljebb 5 munkanap)

30

 
Ajánlattételi határidő: 2021. november 11.   -   10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.