A Fővárosi napenergia hasznosítás lehetőségeinek jogszabályi vizsgálata

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Önkormányzata  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „A Fővárosi napenergia hasznosítás lehetőségeinek jogszabályi vizsgálata" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
 
Tárgyi beszerzési eljárásban a  Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére elkészíteni az EUKI projekthez kapcsolódóan komprehenzív elemzés (továbbiakban: Tanulmány) elkészítését, amely részletesen számba veszi és értékeli azokat a jogi és adminisztratív jellegű tényezőket, amelyek a különböző piaci szereplők esetében hátráltatják a napelemek installálását, hasznosítását vagy hálózatra történő csatlakoztatását, valamint a Tanulmánynak egy szakmai rendezvényen történő prezentációja   a Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
 
A  beszerzési eljárás eredményeképpen szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba és a kölcsönös teljesítéséig tart. A Nyertes Ajánlattevő által elkészített Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2021. június 30. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Tanulmány prezentációját Nyertes Ajánlattevő  - a Megrendelő által meghatározott rendezvényen, a Megrendelő által megadott időpontban - legkésőbb 2021. június 30-ig köteles megtartani.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
 
Ajánlattételi határidő:  2021. május 26.  – 10:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentum​okkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a szelesteyv@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.