Az ügyfélszolgálat űrlappal kapcsolatos adatkezelés

Tájékoztató az űrlap kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelésről

Az űrlap beküldésével megadott személyes adatait (név, e-mail cím, valamint az üzenetében megadott további személyes adat) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala kizárólag abból a célból kezeli, hogy az illetékes szervezeti egységünk fel tudja Önnel venni a kapcsolatot és válaszolni, reagálni tudjon a kérdésére, véleményére. Személyes adatait a Hivatal az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait harmadik félnek nem továbbítjuk. Önnek joga van az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérni, joga van az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását kérni, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogorvoslati lehetőségek: Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be. Panasz benyújtásának helye: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. Fax: +361 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , valamint bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az Önre vonatkozó személyes adatokat nem az általános adatvédelmi rendelet szabályainak megfelelően kezeltük, és ebből kifolyólag az Ön jogai sérültek. A pert a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. 

 

Részletes adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

 

http://einfoszab.budapest.hu/list/adatkezelesi-tajekoztatok

 

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

dr. Kormány-Krivács Zita e-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu Tel: +361 999 91-90​