Testvérvárosok

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Fort Worth

A két város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítésére az 1990. június 15-én aláírt testvérvárosi szerződéssel került sor. A megállapodás a két város közötti gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális és oktatási együttműködésre terjed ki.

A testvérvárosi kapcsolatok kiemelkedő eseménye volt a Fort Worth/Texas Hét rendezvénysorozat Budapesten, 1994. szeptember 10-16. között. A közel 150 fős kulturális, egészségügyi, vállalkozói és turistákból álló küldöttséget Kay Granger, Fort Worth polgármestere vezette.

A két város közötti együttműködés jelenleg elsősorban a kultúra és oktatás területén aktív. A testvérvárosi kapcsolat keretében évente egy alkalommal középiskolás diákok csoportja látogat Budapestre, hogy a kultúra ifjúsági nagyköveteiként megismerjék a magyar kultúrát, történelmet és hagyományokat. Az amerikai diákokat minden évben egy budapesti középiskola angolul tanuló diákjai látják vendégül otthonukban; a Főpolgármesteri Hivatal és az iskola angoltanárai szervezik a programot, melynek keretében a Hivatal vezetői is fogadják a diákokat. A kölcsönösség jegyében Fort Worth városa évente egy alkalommal meghirdeti az International Leadership Academy programot, melyen Budapest képviseletében középiskolás diákok vesznek részt.

Rendszeresen visszatérő esemény a Fort Worth Testvérvárosi Bizottság, önkormányzati tisztségviselők, intézményvezetők és polgárok testvérvárosi látogatása Budapesten. Legutóbb, 2018 augusztusában Ann Zadeh, Fort Worth város képviselője és delegációja látogatott Budapestre azzal a céllal, hogy a közösségi közlekedés szervezése témában szakmai segítséget kérjen budapesti partnerétől.

New York

A két város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítésére az 1992. március 16-án aláírt nyilatkozattal került sor. A két város közötti együttműködés az alábbi területekre terjed ki: tapasztalatcsere a városüzemeltetés és a városfejlesztés terén, gazdasági kapcsolatok fejlesztése és kulturális együttműködés. A nyilatkozatban a két város március 16-át Budapest-New York Testvérvárosi Nappá nyilvánította.

Az együttműködés keretében a magyar főváros bemutatta innovatív városfejlesztési elképzeléseit a New York Global Partners testvérvárosok platformján. A kulturális és ifjúsági kapcsolatok fejlesztése érdekében a New York Global Partners Junior együttműködési programot indított a budapesti művészeti iskolák körében. 
 

AUSZTRIA
Bécs

A két főváros közötti testvérvárosi kapcsolat kereteit több megállapodás rögzíti: az 1990. november 20-án kelt katasztrófaelhárítási és riasztási terv, az 1992. június 18-án aláírt együttműködési nyilatkozat, az 1993. május 14-én létrejött és 1995. szeptember 27-én meghosszabbított környezetvédelmi megállapodás, az 1995. április 12-én aláírt, a két város vállalkozásfejlesztési központjának együttműködésére vonatkozó megállapodás, a 2002-ben aláírt Bécs-Budapest együttműködési megállapodás, valamint a 2006-ban aláírt, határozatlan időre szóló együttműködési szerződés. Ez utóbbi szerződés értelmében a két főváros együttműködik a városfejlesztés (elsősorban közlekedésfejlesztés), hulladékgazdálkodás, ivóvízkezelés, szennyvízgazdálkodás, környezetvédelem, egészségügy és szociálpolitika, valamint kultúra területeken.

2015. április 20-án „Bécs és Budapest – Dunai metropoliszok" címmel nyílt kiállítás a bécsi Ringturmban. A Bécs és Budapest építészetét bemutató kiállítás mintegy 300 korabeli fotón mutatta be a két főváros urbanisztikai fejlődésének fontos állomásait. Ugyanez a kiállítás egy évvel később, 2016. február 24-én, a „Duna Fővárosai – Bécs-Budapest – Párhuzamos városképek 1850-1920" címmel Budapesten került bemutatásra. A kiállítást Tarlós István főpolgármester és Dr. Michael Häupl, Bécs polgármestere és tartományfőnöke nyitotta meg a Várkert Bazárban.

Budapest és Bécs között hagyományosan jó a kapcsolat, magas szintű a bilaterális együttműködés a szerződésben foglalt területeken városvezetői és szakértői szinten egyaránt.  Budapest és Bécs szorosan együttműködik az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának megvalósításában. Mindkét főváros vezetője hangsúlyozza a stratégia fontosságát, azon belül a városok és régiók közötti egyszerűbb párbeszédet.

A két főváros hivatala között is rendszeres a tapasztalatcsere: Budapest és Bécs város főjegyzői (Ljubljana, Pozsony és Prága főjegyzőivel együtt) évente egy alkalommal főjegyzői találkozón vesznek részt, ahol a két főváros együttműködését elősegítő szakmai delegációk fogadásáról is egyeztetnek. Szakmai delegációk küldésére és fogadására évente több alkalommal is sor kerül. Bécs Város Önkormányzata minden évben megrendezi szakértői fórumát, melyen a Fővárosi Önkormányzat illetékes szakemberei is részt vesznek. Ezenkívül a Főpolgármesteri Hivatal rendszeresen fogad Bécsből érkező egyetemista csoportokat is.

A Budapest és Bécs közötti együttműködés elősegítésében nagy érdeme van Bécs Város Budapesti Képviseleti Irodájának, az Eurocomm-PR-nak is.

BOSZNIA-HERCEGOVINA
Szarajevó

A két város együttműködésének alapját az 1995. január 28-án Szarajevóban aláírt testvérvárosi nyilatkozat képezi. A két város vezetőinek első találkozására 1991 novemberében, a Budapesten megrendezett "Jugoszláv városok Békekonferenciáján" került sor. A Szarajevóval kialakított együttműködés illeszkedik a Főváros arra irányuló erőfeszítéseibe, hogy a jugoszláviai polgárháború során egyrészt a városi diplomácia eszközeivel kívánta elősegíteni a konfliktus békés rendezését, másrészt rendszeres humanitárius akciók keretében szerény lehetőségeihez mérten igyekezett enyhíteni a polgári lakosság háború okozta szenvedéseit.

Szarajevó háború sújtotta lakossága részére Budapest Főváros Önkormányzata az alábbi segélyszállítmányokat küldte:

1993. december:           Ruha- és élelmiszerszállítmány Zágrábon keresztül;

1994. június 20.:           5.000.000 Ft értékben (élelmiszer, tisztító-tisztálkodó szerek), amelyből 3.752.191 Ft adományból származott;

1995. január 25.:           5.000.000 Ft értékben (gyógyszerek);

1995. január 27.:           1.000.000 Ft (készpénz);

1997. július 9.:   Cengic Vila nevű általános iskola fűtőberendezésének rekonstrukciójára felhasználandó 5.000.000 Ft humanitárius segély átadásáról szóló szerződés aláírása;

2008-2010 folyamán: a Szarajevói Városháza felújításának támogatására a Fővárosi Közgyűlés évente 15.000 euró támogatást szavazott meg.

2014 júniusában Budapest Főváros is részt vett – a többek között a 2014 tavaszára felújított régi Városháza épületében is rendezett – I. világháborús szarajevói megemlékezéseken. 2016-ban a városvezetők Szarajevóban megerősítették a jövőre vonatkozó együttműködési szándékukat, melyet követően együttműködési megállapodást írtak alá 2016. szeptemberben, Budapesten. Az együttműködés a kultúra, turizmus, ifjúságpolitika, szociális szolgáltatások, városüzemeltetés és közszolgáltatások területeire terjed ki. 

HORVÁTORSZÁG
Zágráb

A két főváros együttműködésének kereteit a 2003. október 20-án aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. Az együttműködés alapját kezdetben az európai integrációra való felkészüléssel kapcsolatos tapasztalatcsere képezte. A városok a mai napig együttműködnek a városüzemeltetés, kultúra és művészetek, turisztika, sport, valamint gyermek-és ifjúságvédelem területeken. A testvérvárosi együttműködés tekintetében kiemelkedő események: 2011. június 17-én Tarlós István és Milan Bandic főpolgármesterek közösen felavatták Miroslav Krleža horvát irodalmár szobrát a Ludovika téren. 2013. decemberben Zágráb egy 14 méter magas, feldíszített fenyőfát ajándékozott Budapestnek, az „Advent Budapesten" megnyitó ünnepsége alkalmából. 2014. szeptember végén Budapest kulturális, turisztikai és gasztronómiai programmal jelent meg a zágrábi Bundekfest fesztiválon, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szervezésében. A városközi együttműködés eredményeként Budapest és Zágráb is szerepel (Ljubljana és Pozsony városok mellett) a 4 Főváros Tornája ifjúsági atlétikai versenyen, mely évente kerül megrendezésre a négy város egyikében.

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG
Teherán

Budapest és Teherán együttműködését a 2015. május 4-én Teheránban aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A megállapodás értelmében a két főváros együttműködik a városüzemeltetés, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, városfejlesztés, kultúra és művészetek, valamint turisztika területeken. A felek megállapodása értelmében a jövőben kulturális és testvérvárosi napok megrendezésére kerülhet sor a két fővárosban. A megállapodás tényleges megvalósítása érdekében a két főváros Testvérvárosi Együttműködési Bizottságot hozott létre, melynek hivatalos bejelentésére Mohammad-Bagher Ghalibaf teheráni főpolgármester budapesti látogatásán került sor, 2015. szeptemberben. A Bizottság elősegíti a kulturális és szakmai delegációk cseréjét a két fővárosban. Kezdetben közlekedésügyi, kulturális és környezetvédelmi, később gazdasági, műszaki és más területeken is közös programok indulhatnak Budapest és Teherán részvételével. Az első szakértői delegáció látogatására közlekedésszervezés témában került sor Teheránban. Az együttműködés keretében megvalósul egy közös fényképkiállítás, mely egy magyar és egy iráni fotóművész közreműködésével mutatja be a két fővárost.

IZRAEL
Tel-Aviv

A két főváros vezetői 1989. november 23-án írták alá az együttműködési megállapodást Budapest és Tel-Aviv között, melynek vezérgondolata a béke és a testvériség előmozdítása a két nép között.  Ennek szellemében Tel-Aviv és Budapest kapcsolatát a kezdetektől testvérvárosi kapcsolatnak minősítették. Budapest Főváros rendszeresen fogadja az izraeli önkormányzatok, és így a Tel-Avivi Önkormányzat köztisztviselőinek szakmai tanulmányútra érkező delegációit, melynek célja a fővárosi közigazgatás és az önkormányzati struktúra terén való tapasztalatcsere. Budapest több alkalommal képviseltette magát Tel-Avivi kulturális fesztiválokon, illetve infokommunikációs és innovációs konferenciákon. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezésében a magyar startupok sikeresen mutatkoztak be a Tel-Avivi DLD fesztiválon.

KÍNA
Peking

A két főváros közötti tapasztalatcsere az 1990-es évek óta aktív. A városvezetők először 2005-ben írták alá a Barátsági és Együttműködési Megállapodást Budapest és Peking között. A két főváros jelenlegi együttműködését a 2012. június 25-én Pekingben aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A szerződés értelmében a felek tapasztalatcserét folytatnak és együttműködnek a városüzemeltetés (közösségi közlekedés és infrastruktúra; vízipar és szennyvízgazdálkodás), környezetvédelem, oktatás, kultúra, turizmus (szakértői tudás- és tapasztalatcsere; diákcsere programok elősegítése; kulturális rendezvények kölcsönös bemutatása) és vállalkozásfejlesztés területén.

Budapest rendszeresen fogadja a Pekingi Önkormányzat különféle szakterületeket képviselő, szakmai tanulmányútra érkező delegációit. Ezen túlmenően Peking minden évben meghívja testvérvárosainak egyetemista hallgatóit a pekingi ifjúsági táborban való részvételre. A turisztikai együttműködés elősegítése érdekében Budapest Főváros csatlakozott a pekingi székhelyű Turisztikai Világvárosok Szövetségéhez (WTCF).

A kulturális együttműködés keretében 2016-ban Kína sokszínű kultúrája is megjelent a Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF), a programok közül kiemelkedik a pekingi Kínai Nemzeti Opera előadása. A BTF tematikájához kapcsolódva a Fővárosi Állatkertben megrendezett Sárkányok Éjszakája program során kínai lampionművészek egyedülálló alkotásait tekinthette meg a közönség. 2018. április-májusban a Budapest Bábszínház Pekingben mutatta be Kodály Zoltán: Háry János c. bábjátékát a Kodály Emlékév keretében. 2018. júniusban a testvérvárosi kapcsolat keretében Budapestre látogatott Peking város kulturális delegációja. A látogatás során bemutatták a „Kínai kerámia" kulturális kiállítást, majd a Csendes Hang komolyzenei együttes „A csend hangja" címen koncertet adott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Sanghaj

Az 1990-es évek óta Budapest folyamatosan fogadja a Sanghaji Önkormányzat különféle szakterületeket képviselő, szakmai tanulmányútra érkező delegációit. A városvezetők kölcsönös látogatásai és egyeztetései nyomán, 2012. augusztus 3-án a két város képviselője aláírta a Budapest és Sanghaj közötti együttműködési megállapodást. A két város együttműködését a 2013. augusztus 28-án aláírt testvérvárosi megállapodással emelték magasabb, testvérvárosi szintre. A szerződés értelmében a felek elősegítik a tapasztalatcserét és együttműködést a gazdaság, oktatás, városüzemeltetés, turizmus, kultúra, történelmi épületek megőrzése területén, továbbá támogatják a kerületi és megyei szintű együttműködéseket.

Kulturális területen igen aktív az együttműködés a két város között. 2013. szeptemberben két párhuzamos fotókiállításon Sanghaj került fókuszba a Művészetek Palotájában: az egyik tárlaton a kínai város mindennapjai mutatkoztak be kínai fotósok képein, a másik a Hudec László által tervezett sanghaji épületeket mutatta be. 2014. júniusban „Menekülés Sanghajba" címmel nyílt kiállítás Budapesten a sanghaji Zsidó Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum szervezésében a holokauszt 70. évfordulóján. A Magyar Nemzeti Galéria és a sanghaji China Art Museum közös együttműködésében 2014. novemberében megnyílt a „Munkácsy és kora. Magyar művészet a 19-20. század fordulóján" című kiállítás Sanghajban. A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2016. évi programjában Sanghaj is megjelent egy tradicionális és kortárs motívumokat ötvöző kulturális előadás révén. 2018. márciusban nagyszabású kulturális-turisztikai rendezvénysorozatra került sor BudapestFEST néven a sanghaji Kelet Gyöngye Tv toronynál, melyet a magyar nemzeti színekben kivilágítottak. 2018. áprilisban a Budapest Bábszínház kínai turnéjának első állomása Sanghaj volt, ahol két előadás keretében mutatkozott be Kodály Zoltán: Háry János c. örökzöld darabja a Sanghaji Gyermekszínházban, a Kodály Emlékév programsorozat részeként. 2018. júniusban a városvezetők aláírták a Budapest és Sanghaj közötti kulturális együttműködés öt évre szóló megújítását.

Rendszeres a szakmai tapasztalatcsere és együttműködés az örökségvédelem és városépítés terén, melyben kiemelt szerepe van Hudec László örökségének. A Sanghaji Külügyi Iroda által szervezett évenkénti testvérvárosi szemináriumon rendszerint részt vesz a főváros szakmai képviselője. Az ifjúsági együttműködés keretében Budapest Főváros támogatásával budapesti diákok részt vettek a Sanghaji Oktatási Hivatal által meghirdetett Sanghaji Nemzetközi Testvérvárosi Ifjúsági táborban. A két város önkormányzata támogatja az egyetemek közötti együttműködést, melyek közül kiemelkedik a Tongji Egyetemmel való együttműködés a műszaki tanulmányok területén.

LENGYELORSZÁG
Krakkó

Budapest Főváros és Krakkó Királyi Főváros önkormányzati tapasztalatcseréje az évszázados történelmi hagyományoknak köszönhetően már hosszú ideje, az 1990-es évek óta aktív. A két város együttműködését a 2017. június 5-én Krakkóban aláírt testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodás jelöli ki, mely a 2005. október 24-én létrejött megállapodásban foglaltakat erősíti meg és bővíti ki. A testvérvárosi szintre emelt kapcsolat keretében a két város együttműködik a városüzemeltetés és közszolgáltatások, különösen a közösségi közlekedés, a várostervezés, és a környezetvédelem, valamint a turisztika és a szociális ügyek területén. Támogatják továbbá a tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjét a helyi kulturális - történelmi örökség kölcsönös tisztelete érdekében. Nagy hangsúlyt fektetnek a sport és kulturális kapcsolatok fejlesztésére, múzeumok, színházak és fesztiválok közötti tapasztalatcserére, valamint az ifjúsági csereprogramok létrejöttének ösztönzésére.

Az utóbbi éveket számos, kölcsönös részvételen alapuló szakmai konferencia és találkozó jellemzi. Az együttműködés keretében lezajlott rendezvények közül kiemelkedik a Budapesti Történeti Múzeum és Krakkó Város Történeti Múzeuma összefogásának köszönhetően bemutatott „Közös úton: Krakkó és Budapest a középkorban" c. kiállításcsere, melyet először Budapesten, a 2016. évi Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából, majd 2017-ben Krakkóban nyitott meg a két városvezető. A két város kulturális együttműködése keretében rendezték a Zenei Híd Krakkó és Budapest között című programot, mely alkalommal 2-2 zeneakadémiai hallgató kapott lehetőséget a fellépésre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében. 2019. január 27-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Krakkói Könyvtár vezetői megállapodást írtak alá az intézményi együttműködésről. A két város szorosan együttműködik az OWHC Világörökségi Városok Szervezete közép-kelet-európai szekcióján belül, melynek keretében minden évben támogatják budapesti és krakkói diákok részvételét az örökségvédelem témájában szervezett tanulmányutakon.

NÉMETORSZÁG
Berlin

A két főváros közötti testvérvárosi együttműködés kereteit az 1992. augusztus 28-án aláírt együttműködési keretmegállapodás határozza meg, melynek meghosszabbítására 1996. október 10-én került sor. A megállapodás alapján Budapest és Berlin átfogó tapasztalat- és információcserét folytat a városigazgatás (várostervezés, városrehabilitáció, városi infrastruktúrafejlesztés), gazdaság, turisztika, kultúra, sport, ifjúságvédelem és oktatás területeken.

A két főváros közötti kapcsolat Magyarország uniós csatlakozásra való felkészülése idején vált intenzívvé, Berlin ugyanis jelentős szakmai segítséget nyújtott Budapestnek ezen a téren. 1998 óta Berlin Belügyekért és Sportért felelős Szenátusa minden évben köztisztviselői szemináriumot szervez egy előre egyeztetett témában a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői részére. Az elmúlt években megrendezett szemináriumok témái: kultúra és turizmus, városépítés és műemlékvédelem, közlekedésfejlesztés, városfejlesztési projektek uniós támogatása, szociális szolgáltatások rendszere, sportélet, továbbá belbiztonság és katasztrófavédelem. A berlini szemináriumnak köszönhetően a két főváros közötti tapasztalatcsere szakértői szinten kiemelkedő.

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main a demokratikus átmenet idején elsőként ajánlotta fel testvérvárosi kapcsolatok kiépítését Budapesttel. Az erről szóló szerződést a két város vezetői 1990. március 24-én írták alá. A szerződés értelmében a két város együttműködik a gazdaság, kereskedelem, idegenforgalom, városrendezés, kultúra és oktatás területeken. A szerződés kiegészítéseként a két város közös védnökséget vállalt a Budapesti Nemzetközi Atlantisz könyvprogram felett. A program a kortárs társadalomtudományi írások széleskörű terjesztésével hozzáférhetővé teszi a magyar értelmiség számára a legújabb európai társadalomtudományi, filozófiai, szociológiai műveket. A védnökség szellemében Frankfurt jelentős szerepet vállalt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál beindításában.

A két város együttműködésének keretében számos esemény megrendezésére került sor. Kiemelkedő esemény volt az 1993-ban közösen megrendezett kulturális fesztivál, a Frankfurt Hét Budapesten. A Főpolgármesteri Hivatal tisztviselői szakmai látogatások és tapasztalatcserék formájában sok segítséget kaptak a városi adminisztráció szerkezetének átalakításában, valamint az egyes szakmai területek fejlesztési koncepciójának kialakításában. Emellett Budapest és Frankfurt számos olyan rendezvényt támogatott, amely hozzájárult ahhoz, hogy a két város polgárai jobban megismerhessék egymást, egymás városát. Ezáltal több ifjúsági és sportcserére került sor, melynek keretében a budapesti fiatalok részt vettek a hagyományos frankfurti Karácsonyi Vásáron és Kézműves Napokon, továbbá budapesti sportolók részt vettek a frankfurti evezős regattán és kerékpáros találkozón.

OLASZORSZÁG
Firenze

A két város vezetői először 2006-ban egyeztettek együttműködési lehetőségekről és a két város közötti kapcsolatok élénkítéséről, elsősorban az árvízvédelem, települési értékvédelem, oktatás (diákcsere programok), kultúra (kiállításcserék lebonyolítása, kézműipari vásárokon és fesztiválokon való kölcsönös megjelenés), tudomány (egyetemek együttműködése) területén. 2008. januárban a firenzei polgármester-helyettes részvételével megnyitották a „Medicik Fénykora" című kiállítást a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 2008. május 17-én a városvezetők aláírták a két város közötti testvérvárosi együttműködési megállapodást, melynek kiemelt eleme a kulturális, művészeti és turisztikai programok megvalósítása. 2013 októberében a magyar-olasz kulturális évad keretében Firenze adott otthont a „Mátyás király és Firenze – a magyar udvar humanista kultúrája" című, a Budapesti Történeti Múzeum anyagából nyílt reprezentatív kiállításnak; az Uffizi Galériában a „Magyar festők önarcképei" című kiállításnak; valamint Kaiser Ottó „Testvérvárosok: Budapest - Firenze" című fotókiállításának.

 

PALESZTINA
Betlehem

Budapest és Betlehem kapcsolatát a két város között 2018. szeptember 3-án aláírt testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodás jelöli ki.  A megállapodás keretében a két város kiemelten támogatja a klasszikus kultúra (színház, irodalom, zene, képzőművészetek, néprajz) terén való együttműködést, fesztiválokon, turisztikai kiállításon és vásárokon való kölcsönös megjelenéssel. A két nép közötti megismerés és megértés elősegítése érdekében ösztönzik az ifjúsági kapcsolatok és cserék kialakítását, táborok és ifjúsági művészeti programok szervezésével a 2019. évtől. A két önkormányzat szakértői együttműködnek a történelmi és kulturális örökség védelme és megőrzése területén. Budapest megosztja tapasztalatait és szakmai segítséget nyújt a közszolgáltatások szervezése és működtetése tekintetében.

 
PORTUGÁLIA 
Lisszabon

A két főváros közötti együttműködés alapját az 1992. szeptember 28-án aláírt testvérvárosi szerződés képezi. Az együttműködés keretében a két főváros szakintézményei művészcsere programot szerveznek minden évben, melynek során egy-egy művészt fogadnak, akik az egy hónapos program keretében a fogadó város által inspirált képzőművészeti alkotást hoznak létre. 2007‑ben Lisszabon önkormányzata 55 portugál nyelvű kötetből álló könyvcsomagot ajándékozott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. 2016 májusában a budapesti Eleven Tavasz kulturális és design vásár díszvendége Portugália és a portugál gasztronómia volt. 2018. februárban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közreműködésével 'Be Smart' konferenciát szerveztek Lisszabonban, melynek keretében az innováció, a városfejlesztés, a fenntartható turizmus és a városmarketing tekintetében alakult ki szakmai tapasztalatcsere és együttműködés. A két város továbbá együttműködik a sportprogramok szervezése terén, figyelembe véve, hogy Budapest 2019-ben, míg Lisszabon 2022-ben lesz Európa Sportfővárosa. A fővárosok emellett együttműködnek a EUROCITIES európai városhálózat keretein belül is, elsősorban az urbanisztika, városfejlesztés és lakásrehabilitáció területeken.

ROMÁNIA
Székelyudvarhely

A két város közötti testvérvárosi együttműködés alapját a 2016. november 24-én aláírt együttműködési megállapodás képezi. A testvérvárosi kapcsolat szimbolikus jelentőségű, mely Budapest, „a nemzet fővárosa" és Székelyudvarhely, „a székely főváros" között jött létre. A nemzeti összetartozás erősítése mellett a megállapodás célja a szoros, hatékony együttműködés kialakítása a két város között, ami elősegíti Székelyudvarhely és térsége további fejlődését. A szerződés hangsúlyozza a tapasztalatcserét a városüzemeltetés terén, továbbá az együttműködést a kulturális élet, a kulturális örökség, a turizmus fejlesztése terén, valamint kiemelten kezeli az ifjúsági és sportkapcsolatok területén való együttműködést.

Budapest Főváros Önkormányzata szakmai segítséget nyújt Székelyudvarhelynek városüzemeltetési és fejlesztési kérdésekben (közlekedésfejlesztés, fürdőfejlesztés, díszkivilágítás). Emellett pedig székelyudvarhelyi fiatalok minden évben részt vesznek a Fővárosi Önkormányzat által megszervezésre kerülő Hazaváró Honismereti Ifjúsági Táborban.

TÖRÖKORSZÁG
Ankara

Budapest és Ankara több évtizede hagyományosan jó baráti kapcsolatokat ápol egymással. A fővárosok közötti szorosabb együttműködést az 1991-ben aláírt barátsági és együttműködési memorandum alapozta meg. Az együttműködést a 2015. február 24-én Budapesten aláírt testvérvárosi megállapodás újította meg. A megállapodás értelmében a két főváros együttműködik a városüzemeltetés és közszolgáltatások területén, különös tekintettel a közösségi közlekedés, várostervezés, vízipar, hulladékkezelés, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére, továbbá támogatják a környezetvédelem, zöldfejlesztések, kertészeti szakértelem és technológia terén való együttműködést. A felek elősegítik kölcsönös szakmai látogatások megszervezését, melyek közül kiemelkedik a fővárosok víziközmű cégei közötti együttműködés. A két főváros egyúttal kiemelt tevékenységet folytat a kulturális és turisztikai együttműködés terén, támogatják kulturális rendezvények szervezését a kölcsönös megértés céljából. 2015. szeptemberben Budapest Napokat rendeztek Ankarában, ahol a magyar fővárost bemutató fotókiállítást nyitottak meg a török közönség előtt, valamint utcát neveztek el Budapestről, Ankara egyik kiemelt zöldövezetében.  2016. májusban a budapesti Ankara Napok ünnepség részeként a városvezetők a török fővárost bemutató szabadtéri fotókiállítást nyitottak meg és felavatták az Ankara utcát a II. kerületben. A kulturális napok alkalmával a török tradicionális zene, képzőművészet és gasztronómia is bemutatkozott a magyar közönségnek.

UKRAJNA
Beregszász

A két város közötti együttműködés alapját a 2017. május 19-én aláírt testvérvárosi együttműködési megállapodás képezi. A megállapodás célja a nemzeti összetartozás erősítése mellett a szoros és hatékony együttműködés kialakítása a két város között, elősegítve Beregszász további fejlődését. A szerződés alapján a felek tapasztalatot cserélnek a kultúra, ifjúságpolitika és sport területén, valamint elősegítik az ezen területeken aktív intézmények kapcsolatfelvételét és együttműködését. A megállapodás aláírásával a két város célja a gazdasági kapcsolatok élénkítése is. Budapest Főváros Önkormányzata szakmai segítséget nyújt Beregszásznak a városüzemeltetés különböző területein, továbbá támogatja a magyar közösség megőrzése szempontjából fontos kezdeményezéseket és projekteket.