Kiss Ambrus

 

Általános főpolgármester-helyettes

1979. november 12-én születtem Zalaegerszegen. A középiskolát is itt végeztem el, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat már Budapesten folytattam, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2003-ban szereztem politológusi diplomát.

2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban kezdtem dolgozni, 2003 márciusától miniszteri tanácsadó lettem a Miniszterelnöki Hivatalban.

2006 júliusától 2007 júliusáig a szociális és munkaügyi miniszter, később, 2009 áprilisáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnökeként dolgoztam. 2009 áprilisától társadalompolitikai szakállamtitkárként folytattam a munkám a Miniszterelnöki Hivatalban.

Politológusként elsősorban a társadalompolitikai folyamatok, a szakszervezeti mozgalmak és a munka világa tartozott, tartozik kutatási területemhez. Tagja vagyok emellett az Új Egyenlőség társadalomelméleti magazin szerkesztőbizottságának.

Főpolgármester-helyettesi megbízatásomig alapítása óta vezettem a társadalompolitikával, gazdasági, valamint közpolitikai kérdésekkel foglalkozó Policy Agenda elemző intézetet.

Általános főpolgármester-helyettesként az én feladatom az önkormányzat összehangolt működtetése, a költségvetés előkészítése és végrehajtása.

Nős vagyok, egy gyermek édesapja.

E-mail cím: kiss.ambrus@budapest.hu