Fővárosi elismerő díjak a a Főváros napja alkalmából

Budapest egyesítésének 147. évfordulója alkalmából kihirdették a fővárosi elismerő címeket.

Pro Urbe Budapest díjban részesült:

 
Fortepan csapata
A közelmúlt emlékezetét egyedi módon archiváló, értékteremtő és közösségalakító tevékenységéért.

Jankovics Marcell, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Nemzet MűvészeAz animációs mozgóképművészet emblematikus alakjaként teremtett egyedi képvilágáért, grafikusi, illusztrátori, művelődéstörténeti tevékenysége elismeréseként.

Prof. Dr. Kaáli Nagy Géza, Semmelweis Ignác- és George Washington-díjas szülész-nőgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora
A szülészet-nőgyógyászat területén végzett tudományos tevékenységéért, a lombikbébi program széles körű megismertetésében és nemzetközileg is elismert, országos intézményrendszerré fejlesztésében vállalt szerepéért.

Dr. Kolosi Tamásné Zimányi Zsófia, impresszárió, a Rózsavölgyi Szalon ügyvezetője és művészeti vezetője, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje. Budapest kulturális életében betöltött jelentős szerepéért, színház- és kultúrateremtő tevékenységéért.
 
Meczner János, Jászai Mari-díjas rendező, színházigazgató, Érdemes Művész, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje

A magyar bábművészet hagyományainak ápolásáért és megújításáért végzett eredményes munkájáért, kiemelkedő színházvezetői, rendezői és pedagógiai tevékenységéért.

Moór Marianna, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes és Kiváló Művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
 A fővárosi színházi élet meghatározó, elismert tagjaként színpadon és filmvásznon nyújtott emlékezetes alakításaiért.

 

Pro Urbe Budapest díjra jogosulttá vált:

Atkári János, Budapest volt főpolgármester-helyettese

A főváros fejlődése érdekében gazdasági és pénzügyi területen, főpolgármester-helyettesként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Sárádi Kálmánné dr., Budapest volt főjegyzője

A főváros érdekében nagyfokú elhivatottsággal, kimagasló szakmai színvonalon végzett közigazgatási tevékenysége elismeréseként.

Dr. Schiffer János, Budapest volt főpolgármester-helyettese
 
A főváros fejlődése érdekében oktatási, kulturális, gyermekvédelmi és idegenforgalmi területen, főpolgármester-helyettesként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Dr. Szolnoki Andrea, Budapest volt főpolgármester-helyettese
 
A főváros fejlődése érdekében egészségügyi, szociálpolitikai és esélyegyenlőségi területen, főpolgármester-helyettesként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Dr. Tiba Zsolt, Budapest volt főjegyzője
 
A főváros érdekében nagyfokú elhivatottsággal, kimagasló szakmai színvonalon végzett közigazgatási tevékenysége elismeréseként.

Vajda Pál, Budapest volt főpolgármester-helyettese
 
A főváros fejlődése érdekében vagyongazdálkodási és városüzemeltetési területen, főpolgármester-helyettesként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

 

Budapestért díjban részesült:

Arató György, okleveles építészmérnök, a XIII. kerület nyugalmazott főépítésze, a Főépítészi Életmű Díj kitüntetettje

Budapest épített környezetének alakításáért, védelméért és a felelős építészeti jövőkép kialakítása érdekében a fővárosi, valamint több kerületi önkormányzatnál végzett három évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenységéért, kiemelkedő életútja elismeréseként.

Dr. Benkő Jánosné, a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona gazdasági vezetője

Több mint ötvenéves, felelősségteljes, az intézmény pénzügyi stabilitását biztosító szakmai tevékenységéért, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, példaértékű hozzáállásáért.

Brutóczky László, a Főpolgármesteri Hivatal Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán Területekért Felelős Aljegyző Irodájának vezetője
 
Közel harmincéves, kimagasló felelősségtudattal és szorgalommal végzett közigazgatási munkájáért, vezetői tevékenysége elismeréseként.

Erdős Virág, József Attila-díjas író, költő

A társadalmi problémákra érzékenyen reflektáló alkotómunkája, a közéleti költészet megújításában játszott szerepe, sajátos költői hangja elismeréseként.

Galkó Balázs, színművész

Végtelen humanizmusáért, társadalmi érzékenységéért, a kultúra iránti olthatatlan szeretetéért, a színjátszás megújításában játszott szerepéért.

Garay Klára, Podmaniczky-díjas városvédő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnökségi tagja

A főváros, különösen a Városliget természeti értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerepéért, állhatatos ismeretterjesztő munkájáért.

Habitat for Humanity
 
A fővárosi lakhatási szegénység elleni küzdelemben vállalt szerepéért, széles körű társadalmi összefogást teremtő tevékenységéért.

Dr. Kittka Dalma, a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztályának vezetője

Nagy elhivatottsággal és precizitással folytatott jogi tevékenysége, közbeszerzési területen végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként.

Kövesdiné Martin Nóra, gyógytornász, a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület elnöke
 
A svábhegyi hagyományok felélesztéséért és ápolásáért végzett közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

 
Levegő Munkacsoport

Az egészséges emberi környezet biztosítása, az állampolgári részvételiség lehetőségeinek bővítése, a lakosság szemléletformálása érdekében folytatott tevékenységéért.
 
Dr. Lőrincz Valéria, a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályának vezetője

Vagyongazdálkodási területen nagy felkészültséggel és felelősségteljesen végzett szakmai és vezetői munkájáért.

Dr. Papp Magor, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alap- és járóbeteg szakellátásért felelős vezetője, háziorvos
 
A hajléktalan emberek helyzetének, valamint a budapesti lakosság egészségügyi állapotának javítása érdekében végzett kitartó munkájáért, a szemléletformálást és prevenciót hangsúlyozó szakmai tevékenységéért.

P. Szűcs Julianna, Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Mozgó Világ folyóirat főszerkesztője
 
Több évtizedes művészettörténészi, szerkesztői és kritikai tevékenységéért, a sajtószabadságért folytatott küzdelmei elismeréseként.

 
Rázene Városi Fúvószenekar
 
A zenekultúra terjesztéséért, a fúvószene népszerűsítéséért végzett több évtizedes művészeti és közösségépítő tevékenységéért.

Schrammel Imre, Kossuth-, Munkácsy Mihály- és Prima Primissima díjas keramikusművész, egyetemi tanár, a Nemzet Művésze

Nagyerejű, természetelvű szobrászata és az ezredvégi magyar kerámiaművészetet megújító szakmai és oktatói munkássága elismeréseként.

Sebestyén Ilona (Cica mama), a Róma Ételbár egykori tulajdonosa, üzletvezetője

A Róma Ételbár létrehozásával és működtetésével végzett, évtizedeken át tartó közösségépítő tevékenységéért.

Dr. Sztakó Péter, az Uzsoki Utcai Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának főorvosa, jogi szakokleveles orvos, egészségügyi szakmenedzser, igazságügyi orvosszakértő, kórházi főtanácsos

A szülészet-nőgyógyászat területén nagy elkötelezettséggel végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként.
 
Dr. Takács Endre, bőrgyógyász, a Szent Margit Rendelőintézet címzetes főorvosa
 
A fővárosi betegellátásban eltöltött négy évtizedes, elhivatott, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Tarján Péter, színművész

Művészi teljesítménye, elhivatottsága és fáradhatatlan kultúraközvetítő munkája elismeréseként.

Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője
 
A fővárosi gyermekvédelem és -gondozás területén eltöltött négy évtizedes, lelkiismeretes munkájáért, a sérült csecsemők korai fejlesztése terén elért magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Valyo – Város és Folyó Egyesület

A vízpartok és városi terek kapcsolatának erősítése érdekében végzett szemlélet- és közösségformáló kulturális, oktató és kutató tevékenységéért.

 
Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért díjban részesült:

 
A Város Mindenkié csoport

A fővárosi hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek jogainak és méltóságának védelme érdekében végzett tevékenységéért.

Pál Ferenc, Prima Primissima közönségdíjas római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, érseki tanácsos

A fiatalok testi, lelki, szellemi jólléte érdekében végzett önzetlen munkájáért, hitéleti és közösségépítő tevékenységéért.

Tóthné Urbán Ilona, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Gondozóházának intézményvezetője

A fővárosi idősek ellátása érdekében felelősséggel végzett, magas szintű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

 

Fővárosért Emlékzászló díjban részesült:

 
Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A budapesti tűz- és rendvédelem területén nyújtott kiemelkedő társadalmi tevékenységükért.

 

Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjban részesült:

 
Hordós Kornél, Belváros-Lipótváros Közterület-felügyeletének közterület-felügyelője
 
A főváros közbiztonsága érdekében végzett áldozatos munkája, szakmai felkészültsége és elhivatottsága elismeréseként.

Szücs János, nyugállományú határőr alezredes, Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület alapítója és elnöke
 
A rendvédelem különböző területein folytatott oktató-nevelő tevékenységéért, az Óbudai Polgárőrség létrehozásában, valamint a fiatal polgárőrök képzésében vállalt fáradhatatlan munkájáért.

Vajthó Gábor, nyugalmazott rendőrezredes, a II. Kerületi Önkormányzat szaktanácsadója
 
A főváros közbiztonsága érdekében nagyfokú elhivatottsággal és szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként.

 

Papp László Budapest-Sportdíjban részesült:

 
Hajmási Éva, paralimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok, kerekesszékes tőrvívó, kardvívó
 
Kimagasló sportteljesítménye és példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 
Dr. Kamarás Gabriella, sportszakorvos, a Sportkórház XIII. kerületi rendelőjének sportorvosa

A főváros lakosságának egészsége, valamint a versenysportok eredményessége és tisztasága érdekében végzett kimagasló emberi és szakmai tevékenysége elismeréseként.

Matolcsi György, a 30 éves Eötvös Loránd Természetbarát Egyesület és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség elnöke

Generációkat összefogó, közösségépítő tevékenysége, valamint a természetjárás folyamatos megújításáért és népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként.

Szántó Imre, TF diplomás ökölvívó szakedző, mesteredző
 
Olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok ökölvívók kinevelésében szerzett érdemeiért, az utánpótlás-nevelésben, valamint sportvezetőként végzett áldozatos munkájáért.
 
Vajda Zsuzsanna, a Kölcsey Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, munkaközösség-vezetője, a VI. kerületi testnevelés-munkaközösség vezetője
 
Kerületi testnevelőként, sportszervezőként, valamint sportiskolai programok szakmai vezetőjeként folytatott példamutató tevékenységéért.
 

Főváros Szolgálatáért díjban részesült:

 

Drimmer Melinda Sára, a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály számlázási és követeléskezelő csoportvezetője

Pénzügyi-gazdasági területen lelkiismeretesen és kiemelkedő színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréseként.

Györkös Gábor, a Városüzemeltetési Főosztály közlekedésszervezési és -üzemeltetési csoportvezetője

Közlekedési területen kiemelkedő szorgalommal és hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként.

Kőbe Zsuzsanna Teréz, a Főjegyzői Iroda titkársági ügyintézője

A Főpolgármesteri Hivatalnál 22 éven át lelkiismeretesen, kiemelkedő munkabírással végzett közigazgatási tevékenységéért.

Laki Ibolya, a Szociálpolitikai Főosztály szaktanácsadója

Mélységes empátiával, elkötelezetten, biztos szakmai tudással végzett közigazgatási munkájáért.

Lukácsné dr. Gátmezei Gabriella, a korábbi Igazgatási és Hatósági Főosztály ügyfélszolgálati osztályvezetője

Kimagasló felelősségtudattal, példamutató hozzáállással, nagyfokú precizitással végzett közigazgatási tevékenységéért.