Budapest városvezetőinek üzenete Budapest ostromának 75. évfordulója alkalmából

75 éve ért véget az a hadművelet, amely fővárosunkat romba döntötte, és amelyben több tízezer honfitársunk az életével fizetett. Február 8-án gyászoljuk a II. világháború magyar áldozatait. Emlékeznünk kell az erőszakot elszenvedő nőkre, a besorozott katonákra, honfitársainkra, akiket hiába vártak haza szeretteik a hadifogságból.

Az eseményekről később kialakult politikai diskurzus megosztotta a társadalmat. Konszenzust teremteni a kérdésben bizonyosan nem azok feladata, akik a történelem szemétdombjára való ordas eszmék képviseletében masíroznak bele a budapestiek békéjébe.

Fel kell dolgoznunk a nemzetünket ért traumákat és nem hagyni, hogy bárki politikai haszonszerzésre használja fel őket. A 1945 februárjának emléke közös ügyünk, nem csak az áldozatok miatt, saját magunknak is szembesülnünk kell azokkal a bűnökkel, amelyeknek áldozatai, de részben elkövetői is magyarok voltak. Budapest új vezetése feladatának tekinti egy új politikai kultúra megteremtését; olyan emlékezetpolitika a célunk, amely társadalmi diskurzust hív életre, és nem önkényesen dönt évtizedek óta vitás kérdésekben.

Elhatárolódunk minden olyan rendezvénytől, amely nem egységében, minden fél szempontjait figyelembe véve, hanem valamely oldal szenvedéseit idealizálva mutatja be az eseményeket. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy szélsőséges csoportok önkényuralmi jelképek és egyenruha viselésével félelmet keltsenek a budapestiekben. Antifasiszta elkötelezettségünkből fakadóan kötelességünk felszólalni azok ellen, akik történelmünket meghamisítva, gyűlölködésre és kirekesztésre buzdítanak.

Éppen ezért példaértékűnek és reménykeltőnek tartjuk az I., a II. és a XII. kerületi polgármesterek közös, pártpolitikán felülemelkedő kezdeményezését, hogy a napi politikai véleménykülönbségeket félretéve közösen emlékezzenek meg a tragikus eseményről.

Karácsony Gergely főpolgármester
 
Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes
 
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes
 
Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes
 
Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes
 
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes