Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest településképi arculati kézikönyvről és a településkép védelméről

​​​​​​​​​​​​​​​​A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (továbbiakban: Településképi törvény) kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette településképi arculati kézikönyvét és a településkép védelméről szóló rendeletét.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-i rendes ülésén 1319/2017. (IX. 29.) normatív határozatával elfogadta Budapest településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletet, amely október 1-jén hatályba lépett.

Az elfogadott településképi dokumentumok közzétételét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 43/B §-a szabályozza.

A Kormányrendelet 21/A. § értelmében a Fővárosi Önkormányzat településképi arculati kézikönyvét az általa közvetlenül igazgatott terület teljes területére (Margitsziget), helyi egyedi védelmének megalapozására és a főváros településképi szempontból meghatározó területeire fogadta el. A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét a Településképi törvény felhatalmazása alapján az általa közvetlenül igazgatott terület teljes területére (Margitsziget), valamint a fővárosi helyi védelem tekintetében alkotta meg.

Budapest településképi arculati kézikönyve a szemléletformálást szolgálja, a főváros épített és természeti környezete minőségi formálásának fontos eszköze és egyben a településkép védelméről szóló rendelet megalapozó dokumentuma. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meghatározásra kerültek a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzői, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek.

A főváros településkép védelméről szóló rendelete a fővárosi településképi arculati kézikönyv alapján készült, általa biztosítható a településkép védelme a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A településképi dokumentumok elektronikusan megtekinthetők a www.budapest.hu portálon, valamint nyomtatásban a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.).