Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében

​​​ 
2016. december 20-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-0000​6 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 700 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. október 31.

A projekt tartalma:

 

A kerület egész területének kerékpáros átjárhatósága érdekében

•           A Kerékpáros Hálózati Tervben megjelölt meglévő vegyes használatú utak táblázása, Eredménye: A kerületközpontok biztonságos megközelítését segítő hálózat kialakítása meglévő utakon.

           ​Jelzőlámpás csomópontokon a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése.

•           Meglévő burkolaton kijelölt fő hálózati utakon a burkolat javítása a biztonságos közlekedés érdekében. Javasolt utcák Nádor utca.

•           Szilas-patak átjárási lehetőségek bővítése. Újarad utcában kerékpáros, gyalogos híd létesítése. Újarad utca-Aradi utca része a belső főhálózatnak, a Szilas-menti kerékpárút és csömöri összekötést biztosító Timur utcai kerékpárút hiányzó kapcsolata építhető itt ki. Jelenleg itt egy keskeny gyaloghíd található, melyen a kerékpáros áthajtás nem biztosítható. Az utcák szilárd burkolata más forrásból 2017. évben kiépül, ezzel egy időben az utakon a kerékpáros közlekedés biztosítása is megtörténik.

A határoló kerületekkel és agglomerációs településekkel a kapcsolat megteremtése érdekében

•           Kistarcsai kapcsolat kiépítése a Cinkotai Temető mellett kb. 1500 m kerékpárút építése az M-0 hídon kialakított nyomvonalon. Kistarcsa területén a település határig már korábban kiépült a kerékpárút, az M0 autóút feletti hídon a kerékpáros átvezetésre az előkészítést megépült. A kerület területén a temetőig összefüggő főhálózati kerékpárút van.

•           Nagytarcsa, XVII. kerület Naplás út elérése,

            Nógrádverőce utcai kerékpárút kiépítésekét ütemben. I. ütem Simongát utca – Naplás- tó 1000 m. A Szilas-menti kerékpárút meghosszabbításával elérhető a kerület egyik legkedveltebb kiránduló helye a Naplás-tó. A tó és a XVII. közötti szakasz más projektben épül. A szakasz végén tervezi a Nagytarcsa község a Szilas-menti kerékpárút folytatását. Eredmény: XVII. kerületi kapcsolat létrehozása, a kerület legnagyobb szabadidős területének elérése.

A belváros felé vezető kapcsolatok erősítése

•           Körvasút keresztezési helyeinek növelése A Rákosi úton. A meglévő átvezetések hiányzó kapcsolatainak kiépítése mindkét oldalon. Zuglói oldalon a Rákos patak melletti kerékpárúttal a kapcsolat megteremtése.

A kerékpáros közlekedés biztonságának növelése

•           Jelzőlámpás csomópontokban a kerékpáros közlekedés előnyének biztosítása. Az elmúlt 5 évben átépített lámpás csomópontokban kiépült a kerékpárosok számára előnyt adó előretolt felállás, azonban a korábban épült csomópontokban ez hiányzik. a Kerékpáros Hálózati Terv készítésekor vizsgálni kell mely csomópontokban szükséges ennek pótlása

•           Biztonságos és védett tárolóhelyek kialakítása intézményeink, középületeink környezetében. Vizsgálni kell valamennyi közintézménynél a biztonságos és kényelmes parkolási lehetőségek meglétét. Ahol ez nem biztosított, meg kell teremteni ennek feltételeit. Kampányokkal ösztönözni kell a munkahelyek és magán kereskedelmi egységeknél a kerékpáros parkolási lehetőségek bővítését.

•           Intézményeinknél a rossz konstukciójú (kerékgörbítő) támaszok kicserélése biztonságos támaszokra.​

A kerületben a tervezett időszakban más projektek keretében is történnek kerékpárosbarát fejlesztések, akciók, amik szinergikus hatással segítik ezt a projektet is. Például: 

•           2019. év végéig a földutak felszámolása, új kerékpárosbarát burkolat építés csapadékvíz kezeléssel,

•           Szilas-menti kerékpárút – Vidámvásár utca összekötése a Bény utcánál. Ezzel Cinkota központot, és a Nagytarcsai utat bekötjük a Szilas-menti kerékpárhoz. Így a többi városrészről is biztonságos, gyors elérést biztosítunk, Cinkota főtérhez, a Szerb Antal Gimnáziumhoz.

•           XV. kerület elérése a Szilas-menti kerékpárúttal. Szent Korona utca – Rákospalotai határút közötti szakasz kiépítése.

•           Csömöri kapcsolat kiépítése

Suba utcai alumínium hídig cca. 200 m hosszon.  Az M-0 autóút felett épített kerékpáros híd kihasználatlan, kapcsolatok hiányában. A két település megállapodást kötött a területén lévő hiányzó kapcsolat kiépítésére. Timúr utcai kerékpárút városhatárig kiépítése a kerület beruházásában, a csömöri hiányzó szakasz a Csömör Nagyközség beruházásában építendő összekötő szakasszal válik teljessé.

A Magtár utcai kerületi szakaszának kiépítése, igazodva Csömör település kerékpárút tervéhez más beruházásban valósul meg.

•           A XVII. kerületi kapcsolat bővítése

Bökényföldi út felújításával együtt kerékpárút kiépítése a XVII. kerületi kiépített szakaszig.

•           Rossz állapotú burkolatok felújítása csapadékvíz kezeléssel,

•           Új kerületi beruházásainknál a kerékpáros parkolók kiépítése,

•           B+R parkolók építése Hév-megállóknál

•           Naplás tó rekreációs fejlesztése, kerékpáros elérhetőség fejlesztésével a XVII. kerülettel együtt,

•           Kiépített KRESZ parkunkban és mellette lévő akadálypályán kerékpáros biztonság növelő foglalkozások tartása óvodásoknak, kisiskolásoknak

•           Közlekedésbiztonsági versenyeket rendezünk évek óta iskolásoknak.

 

A projekt kivitelezésére a XVI. Kerületi Önkormányzat megvalósításában került sor. A munkálatok 2021. évben befejeződtek.

​