Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében

 

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból meg​valósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00003 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 250 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.31.

 

A projekt célja:

A II. kerület és a környező települések motorizáltsága az európai élmezőnybe sorolható, ugyanakkor – a Budai-hegyek közelsége és kertvárosias jellege miatt – a szabadidő-sportoknak, a természetjárásnak és a kerékpáros közlekedésnek nagy hagyományai és távlati lehetőségei vannak ebben a régióban. A gépjárműforgalom okozta problémák csökkentése érdekében szeretnénk, ha a gyalogos és kerékpáros közlekedés az eddigieknél nagyobb szerephez és vonzóbb feltételekhez juthatna.

Az akcióterület csatlakozik a 2010. évben a Bel-Budai városközpont rehabilitációja során kialakított kerékpáros-barát területhez, megteremtve ezzel a Millenáris környékének több irányból történő megközelíthetőségét.

A projekt célja a teljes terület kerékpárosbarát fejlesztése. Konkrét útvonalakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseink a már meglévő kerékpárforgalmi létesítményekhez ill. nyomvonalakhoz kapcsolódnak:

A Csatárka úti – Zöldlomb utcai kerékpáros sávot folytatjuk a Törökvész útig. A Görgényi úton keresztül a tervezett erdei túraútvonalakkal létesül kapcsolat, illetve a Szalonka úton keresztül lehet összekötni ezt az útvonalat a Hűvösvölgybe futó kerékpáros úttal.

A korábban kiépített és most kiteljesedő kerékpárforgalmi létesítmények Csatárka úti szakaszát a felső részen összekötnénk a Pitypang utcával, így megközelíthetővé válnak a Csatárka út fölötti területek is, az alsó szakaszát pedig – a Szépvölgyi út mentén – a Pálvölgyi barlanggal.

Az Alsó Törökvész úton tervezett létesítmény a Bimbó úttól a Törökvész út – Vérhalom tér– Alsó Törökvész út körforgalmú csomópontig tart. Az Alsó Törökvész út kertvárosias és kisvárosias lakóterületek között húzódik, várhatóan a beruházás hatására megnövekszik a kerékpáros forgalom, csökken a gépjárművek rövidtávú használata.

 

A Káplár utca - Forint utca – Ezredes utcákat érintően a meglévő/fejlesztendő kerékpárforgalmi létesítmény a Fillér utcától a Forint utcáig tart. A Káplár utca városias lakóterületek között húzódik. Az útpálya aszfalt burkolatú, állapota kerékpározásra alkalmas. Az egyirányú utcában az ellenirányú kerékpározás már jelenleg is megengedett, a fejlesztéssel ezt kívánjuk használhatóbbá tenni.

Szintén korábban kiépített kerékpárút nyomvonal található a Retek utcában és a Széna téren. Ezen a két helyszínen a nyomvonal kerékpárosbarát voltát erősítenénk, jobban elkülönítenénk a gyalogos forgalomtól, különös tekintettel a kereszteződésekre, lámpás gyalogos/kerékpáros átkelőkre, azok biztonságos használatát segítve elő.

A kerékpárforgalmi fejlesztések érintenek több egyirányú utcát is. Célunk az eddig a kerékpáros forgalom előtt nem megnyitott egyirányú utcákban az ellenirányú kerékpározás lehetőségének megteremtése, a környéken már most is nagy a kerékpáros forgalom.

A fent ismertetett javaslatok megvalósítása a jövőben további fejlesztés lehetőségeit teremti meg Óbuda felé, illetve a Duna mentén futó kerékpáros nyomvonalakhoz, továbbá erdei kerékpáros túraútvonalak felé a Görgényi út vonalában –, az egykori hármashatárhegyi vitorlázó repülőtér mellett.

 

A projekt kivitelezésére a II. Kerületi Önkormányzat megvalósításában került sor. A munkálatok 2021. évben befejeződtek.​