"Budapest Főváros Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00892

​Budapest Főváros Önkormányzata támogatásban részesült a „KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" c. támogatási konstrukció keretében 2017 májusában.

A pályázati felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. Célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

A projekt során megvalósuló tevékenységek:

1. Eszközök beszerzése

A Hivatal infrastruktúrája MS Windows környezeten és WEB alapú szolgáltatásokon alapul. Az ASP rendszerrel való kapcsolat és annak használatához szükséges feltételt és szempontot szükséges figyelembe venni. A projekt megvalósítása során munkaállomás, monitor, kártyaolvasó, valamint A3, A4 es iratok szkennelésére alkalmas eszköz kerül beszerzésre.

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP rendszerrel való kapcsolat kialakítása a Hivatal folyamatszervezési-, ügyviteli tevékenységére is hatással lesz. A hatékony és folyamatos működéshez a szabályozási, informatikai biztonsági feladatok átvizsgálása válik szükségessé. Az ezzel kapcsolatos utasítások, belső működési szabályozások, a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának, valamint informatikai biztonsági szabályzatának, előírásainak átdolgozása, módosítása szükséges.

3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának bővítésére kerül sor az iratkezelő és adórendszer tekintetében. Az Iratkezelő rendszer Hivatalkapu és ügyfélkapu használatának bővítése, ügyfélszolgálat tevékenységének kiszélesítése, gyorsítása, mérhetősége válik szükségessé.

4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 

Az Adó, Gazdálkodási, Iratkezelő, Ingatlan vagyonkataszter rendszerek működéséhez adatmigráció, adatbetöltés szükséges: a csatlakozási folyamat során az önkormányzatnak a korábbi nyilvántartásokból az előre egyeztetett adatstruktúra és tartalom alapján kell a feladatot elvégezni. A megvalósítás során adattisztítás szükséges.

5. Tesztelés, élesítés 

Az ASP önkormányzati szervezethez történő adaptálása, és a rendszerhez való kapcsolódás tesztelése megtörténik. Tesztelési tervet kell készíteni, melyben modellezni és kezelni kell a felmerülő eseteket. A vizsgálat mind az adatokra, mind a folyamatokra, sebességekre, mind a visszajelzések reális ellenőrizhetőségére ki fog terjedni.

A projekt megvalósítása 2019 júniusig tart.

A projekt megvalósításához megítélt támogatási összeg: 6,18 millió Ft.