A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának tájékoztatója az iparűzési adó alanyai részére

​Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a helyi iparűzési adóelőleget – a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak – a várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Az előleg-kiegészítés bevallási és megfizetési határideje a naptári évvel megegyező üzleti évű vállalkozó esetén
 
2014. december 20.
 
A bevallást főosztályunk internetes oldalán lehet elkészíteni és elektronikusan benyújtani. Elektronikus szolgáltatásainkhoz hozzáféréssel nem rendelkező ügyfeleink a bevallást kinyomtatva és hitelesítve nyújthatják be a 1364 Bp. Pf. 269. címre. A kiegészítés összegét a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.

Bevalláskitöltő program és további információk elérhetők az interneten, a www.budapest.hu lapon a "Helyi adó" cím alatt, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban a Budapest V. kerület, Bárczy István u. 1-3. szám alatt.

Ügyfélfogadás: 
hétfőn, szerdán   8-18
kedden, csütörtökön 8-16.30
pénteken   8-14 óra között

Telefon: 411-7000
Fax : 266-0605
 
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály